Projekt (2021 - 2023):

Škola základ života III.

je spolufinancován Evropskou unií.
Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvyšení
kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich
relevance pro trh práce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt (2019 - 2021):

Škola základ života II.

je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt (2017 - 2019):

Škola základ života I.

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.................................................................................................................................................................................................

 

MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO - Doučování žáků zde:

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................