Školní družina

tel. 724 191 955

Vychovatelka: Mgr. Marta Rozsypalová

Provoz každý den od 12.00 do 15.30 hodin