Telefon: 724 191 917

Stravování ve školním roce 2023/2024

Školní jídelna poskytuje školní stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.

Školní jídelna je v provozu během školního roku.

O prázdninách, kdy je MŠ i ZŠ uzavřena, je školní jídelna mimo provoz.

Cena stravování

Tvorba cen pro školní a závodní stravování vychází z platné právní úpravy (vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

Školní stravování nelze poskytnout ve dnech nepřítomnosti ve škole. Žáci či zákonní zástupci dětí jsou povinni odhlásit si stravu na všechny dny své nepřítomnosti. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Přihláška ke stravování

Za každé nově nastupující dítě je nutné vyplnit Přihlášku ke stravování. Přihláška dítěte ke stravování je k vyzvednutí v kanceláři ŠJ. Vyplněná se odevzdává do 3 dnů od zahájení stravování.

Podáním přihlášky je strávník automaticky ke stravování přihlášen a je proto třeba odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. čísle 724 191 917 nejpozději do 7:30 hodin v den nepřítomnosti nebo den předem do 14:00 hodin.

Kontakt na školní jídelnu

Telefon: 724 191 917

................................................................................................................................................................................................................

Úhrada a výše stravného

 

Mateřská škola (celodenní)

strávníci do 6 let, strávníci od 7 let

 

Přesnídávka dopolední

 

11,- Kč (do 6 let)

12,- Kč (7 let)

Oběd

 

24,- Kč (do 6 let)

26,- Kč (7 let)

 

Svačina odpolední

 

10,- Kč (do 6 let)

11,- Kč (7 let)

 

Pitný režim

 

5,- Kč

 

 

Celkem:

 

50,- Kč (do 6 let)

54,- Kč (7 let)

 

 

Základní škola

 

Oběd (strávníci 7 - 10 let)

 

26,- Kč

Oběd (strávníci 11 – 14 let)

 

30,- Kč

 

 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

 

Odhlašování obědů do 7.30 hodin.

 

Platba obědů – nutné uhradit do 15. dne následujícího měsíce.

 

Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč od 1. 9. 2023.