Během celého školního roku tvoříme v kroužcích "Šikulka" a "Kutílek" různé výrobky. Jak jsou děti šikovné, a jak je to baví, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Kroužky (zájmové útvary):

„Sportovní kroužek“ – (1. - 5. ročník)                                                                      

„Šikulka“ – výtvarný kroužek - (1., 2. ročník)

„Kutílek“ – výtvarný kroužek - (3. - 5. ročník)

 

"Klub deskových her a zábavné logiky" - (1. a 2. ročník)

"Klub čtenářské gramotnosti" - (3. - 5. ročník)

 

"Náboženství" (nepovinný předmět) - (1. - 5. ročník)