Kroužky (zájmové útvary):

 

"Taneční kroužek" - (1. - 5. ročník)

"Sportovně pohybový kroužek" – (1. - 5. ročník)                            

"Keramika" – (1. - 5. ročník)        

       

"Tvořílek" – (1. - 3. ročník) výtvarný kroužek                

"Angličtina" - (1. - 2. ročník)

 

 

"Náboženství" (nepovinný předmět) - (1. - 5. ročník)