Dokumenty ke stažení


Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na delší dobu
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ
Žádost o přijetí - o přestup do jiné školy
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy
Žádost o odklad povinné školní docházky
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dešov 2020/2021
Školní řád Základní školy v Dešově
Schválení Rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dešov na rok 2022 a Střednědobý výhled hospodaření 2023 a 2024
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
Členové školské rady 2021 - 2024