Dokumenty ke stažení


Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na delší dobu
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Žádost o odklad povinné školní docházky
Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dešov 2020/2021
Školní řád Základní školy v Dešově
Schválení Rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dešov na rok 2021
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ