Dokumenty ke stažení


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy
Žádost o odklad povinné školní docházky
ŠVP PV 2022 - 2023
Školní řád MŠ od 1.9.2021
Omluvný list - povinná předškolní docházka
Kritéria pro přijímání dětí MŠ
Evidenční list pro dítě k zápisu do MŠ
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ