Dokumenty ke stažení


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ
Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy
Žádost o odklad povinné školní docházky
ŠVP PV pro školní rok 2023 - 2024
Školní řád Mateřské školy od 1. 9. 2023
Omluvný list - povinná předškolní docházka
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ
Evidenční list pro dítě k zápisu do MŠ
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ