Projekt (2023 - 2025):

Škola základ života 4 - OP JAK

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu

ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002833

stažený soubor

...........................................................................................................................................................................

 

Projekt (2021 - 2023):

Škola základ života 3

je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání. Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Zvyšení
kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich
relevance pro trh práce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt (2019 - 2021):

Škola základ života 2

je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt (2017 - 2019):

Škola základ života 1

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v
klíčových kompetencích.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

------------------------------------------------------------------------------------------------