Projekt (2019 - 2021):

Škola základ života II.

je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------