GDPR (ochrana osobních údajů)


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ilona Bočková

tel.: 602 195 709

e-mail: ilona.bocek@seznam.cz


GDPR (General Data Protection Regulation)  je obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které vstupuje v účinnost 25. května 2018. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá zpracovatelům těchto údajů, jak s nimi nakládat. Tato právní norma je platná v celé EU.