Obor Logopedie

Mgr. Nikola Smetanová

 

Logopedie  je obor, který se zabývá komplexní péči o osoby s narušenou komunikační schopností. Narušenou komunikační schopnost je nutno vnímat v celé její šíři – nejde totiž pouze o zvukovou stránku řeči (např. dítě neumí správně vyslovit hlásku L, R, Ř, apod.), ale narušeny mohou být i další jazykové roviny, a to obsahová (dítě má malou slovní zásobu), gramatická (dítě nemluví gramaticky správně). Vývoj řeči u dítěte trvá přibližně do čtyř let věku dítěte a proto je dobré začít s logopedickou terapií od tohoto věku.

Při rozvoji řeči je však také velmi důležitý rozvoj motoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotorická cvičení a dechová cvičení. Správným vývojem řeči můžeme také předcházet poruchám učení ve škole (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie).