Mateřská škola

tel. 724 191 917

 

Režim dne Mateřské školy v Dešově

6:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, spontánní zájmové aktivity.
8:00 – 8:35

Ranní kruh, pohybová chvilka. 

8:35 – 8:50 Osobní hygiena, dopolední svačina.
8:50 - 9:20 Dopolední vzdělávací činnosti. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity.
9:20 - 11:20

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti.

11:20 - 12:15

Hygiena, příprava dětí na oběd. Oběd. Ukládání k odpočinku.

12:15 - 13:45

Odpolední klid, odpočinek dětí, průběžné vstávání dětí, klidné činnosti nespících dětí. 

13:45 - 14:00

14:00 - 15:30

Hygiena, odpolední svačina.

Spontánní aktivity dětí. Postupné rozcházení dětí domů. 

15:30

Uzavření mateřské školy. 

 

Příchod dětí do MŠ - je každý den nejpozději do 8.00 hodin!

Začátek povinného předškolního vzdělávání je určen ředitelkou školy v 8:00 hodin.

V 8.00 hodin se dveře mateřské školy z bezpečnostních důvodů ZAMYKAJÍ!