Mateřská škola

tel. 724 191 917

 

Režim dne Mateřské školy v Dešově

6:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
8:00 – 8:30

Pohybové aktivity – ranní pohybová chvilka. Osobní hygiena, dopolední svačina.

8:30 – 9:15 Dopolední vzdělávací činnost. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity.
9:15 -  11:15 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost.
11:15 -11:45

Příprava na oběd. Osobní hygiena dětí. Oběd.

11:45 -13:45

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

13:45 -14:15

Odpolední svačinka, osobní hygiena. 

14:15 -15:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou tyto činnosti probíhat venku na hřišti.

15:30

Uzavření mateřské školy. 

 

Příchod dětí do MŠ - je každý den nejpozději do 8.00 hodin.

V 8.00 hodin se dveře mateřské školy ZAMYKAJÍ!